Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bohomolca

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bohomolca

Lokalizacja

Kraków, ul. Bohomolca

Inwestor

Piekarnie Buczek sp.j.

Powierzchnia

15 000 m2

Data

2016

kategoria