Kompleks akademicki AGH

Kompleks akademicki AGH

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska

Inwestor

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Powierzchnia

7 600 m2

Data

2010

Zakres usług