Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny lub po prostu projekt wstępny – to zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia i skali (np. 1:200, 1:500), służy on do przedstawienia idei budynku zainteresowanym stronom i jego wstępnej akceptacji.

Projekt Budowlany

Projekt budowlany zawiera szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Przedstawiany jest on urzędom państwowym oraz innym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę.

Projekt Przetargowy

Projekt przetargowy to projekt, którego celem jest określenie przedmiotu zamówienia (przetargu), polegającego na wykonaniu robót budowlanych i określenia ich kosztu. Projekt przetargowy standardowo obejmuje rysunki oraz opisy i przedmiary robót.

Projekt Wykonawczy

To uszczegółowiony projekt budowlany jego celem jest dostarczenie wykonawcy niezbędnych informacji umożliwiających realizację inwestycji. Nie obejmuje rysunków warsztatowych, montażowych, projektów organizacji budowy, zabezpieczenia wykopów itp.

Projekt Powykonawczy

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, przekazywana jest ona zarządcy danej nieruchomości.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku poprzez stworzenie dokumentacji rysunkowej. Inwentaryzację wykonuje się najczęściej przy okazji remontu, przebudowy czy nadbudowy obiektu.

Wizualizacje

Wizualizacje architektoniczne to sposób przedstawiania projektu architektonicznego, poprzez wykorzystanie grafiki trójwymiarowej w celu ukazania wizji skończonego projektu. Wizualizacje często wykonywane są także przy okazji projektów koncepcyjnych.

Koordynacja Projektów wielobranżowych

Prowadzimy koordynację projektów wielobranżowych dla dowolnej fazy inwestycji, od etapu koncepcji do zakończenia procesu realizacji obiektu na budowie, zarówno na zlecenie współpracujących biur projektowych jak również firm wykonawczych.

Obsługa Inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, od Pomysłu aż do pomyślnego zakończenia. Obsługę tą realizujemy poprzez szereg działań jak przygotowanie dokumentacji projektowej, reprezentację przed urzędami i instytucjami, wykonanie ekspertyz oraz doradztwo inwestycyjne.